Kdaj nam pomaga sodni prevajalec

Visoko kvalificiran strokovnjak sodni prevajalec, je imenovan s strani ministrstva za pravosodje in vam pomaga ustvariti nov pisni dokument, t. i. sodni prevod, ki je povezan s pravosodnim sistemom in mora biti overjen. Svoje naloge opravlja po navodilih, ki jih dobi s sodišča oziroma drugih državnih organov in fizične ali pravne osebe. Da lahko sodni prevajalec opravlja svoje delo mora imeti opravljen preizkus znanja in biti imenovan na pristojnem ministrstvu. Prav tako pa za opravljanje dela potrebuje strokovno usposobljenost ter obvladati terminologijo maternega in tujega jezika, v katerega prevaja. S svojim podpisom in žigom sodni prevajalec zagotavlja, da je preveden dokument enak izvirniku. Pravosodno ministrstvo pri nas vodi seznam sodnih tolmačev, ki so vam na voljo.

Omenjen sodni prevajalec vam lahko uredi uradni sodni prevod, ki se ne razlikuje od izvirnika in se uporablja za urejanje pravnih razmerij, ki jih potrebujejo za ureditev različnih osebnih, poslovnih in pravnih listin. Največkrat sodnega prevajalca potrebujejo odvetniki in notarji, podjetja ali posamezniki prav tako pa tudi fizične osebe.

Najpomembnejša zahteva, ki jo ima sodni prevajalec odlično poznavanje zakonodaje države, v katere jezik prevaja, in obvladovanje kazenskega in civilnega prava Republike Slovenije. V kolikor sodnega prevajalca primerjamo z sodnim tolmačem opazimo razlike predvsem v tem, da sodni prevajalec prevaja pisne dokumente, medtem ko sodni tolmač tolmači govorjene besede na sodniških narokih in obravnavah in ob drugih priložnostih kot so poroka v tujini, priznanje očetovstva, poslovna pogajanja in drugo.

sodni prevajalec

Postopek za za overitev določene uradne listine je sledeč. Največkrat stranke same pripravijo določeno besedilo, ki ga sodni prevajalec sodno overi, kar pomeni, da potrebuje tudi sodni izvirnik ali kopijo le tega, ki ga zveže s prevodom. Overjen sodni prevod tako velja kot uradni dokument in je veljaven na uradih doma in po svetu.